Met z’n allen ontspannen op de boerderij.
Bij de Korenschoof kan het!
20220830_201325
20220902_150506
20220902_1327211
20220902_144511
20220902_1438331
20220902_150111
20220902_150008
20220902_151035

De spelregels

Al deze voorwaarden hebben betrekking op de appartementen op De Korenschoof, zowel De Tien, De zes, als De Zes-Tien

Reserveren

U reserveert bij ons via de site, maar telefonisch is ook mogelijk, zeker als u speciale wensen heeft is het handig om van te voren even telefonisch of via mail contact op te nemen. Wij bevestigen uw reservering via het boekingsprogramma met een mail inclusief de factuur.  Hierin staan alle betalingsvoorwaarden omschreven.

Wij behouden ons het recht voor om uw reservering te annuleren indien u zich niet houdt aan genoemde betalingstermijn(en). Dit ontslaat u niet van uw betalingsverplichtingen. In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Wij vragen geen borg, wij kijken elkaar gewoon recht in de ogen.

Annulering

Indien u tot annulering besluit, om welke reden dan ook, bent u ons schadeloosstelling verschuldigd. Deze bedraagt bij annulering:

 • Tot 2 maanden voor aankomstdatum: 25% van de totale huursom
 • Tot 1 maand voor aankomstdatum: 50% van de totale huursom
 • Tot 2 weken voor aankomstdatum: 75% van de totale huursom
 • Binnen 2 weken voor aankomst krijgt u restitutie voor schoonmaakosten, touristenbelasting en beddengoed. Te weten 10% bij weekend/midweek, 15% bij week of langer.

Uiteraard is het verstandig om even contact op te nemen over de reden.

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor:

 • Diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook tijdens of ten gevolge van uw verblijf in ons appartement.
 • Het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen en of voorzieningen van het appartement.
 • Calamiteiten, in welke vorm dan ook, die uw verblijf zouden kunnen veronaangenamen.
 • De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het appartement, de tuin en de inrichting (binnen en buiten) daarvan, en/of eigendommen van het appartement, als dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van uzelf of van derden die zich met uw toestemming in en om het appartement bevinden.

Aankomst en vertrek

Bij aankomst ontvangt u de sleutels van het appartement(en), deze levert u bij vertrek weer in. Bij aankomst en vertrek kunt u zich melden op Hoofdweg 34 bij de naastgelegen woning van de eigenaren. ( mob tel 0611916949, what’s app) Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 16:00 uur gebruik maken van het appartement neem contact op indien er andere wensen zijn. Op de dag van vertrek dient u het appartement om 10:00 te hebben verlaten.

Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan altijd.

Gebruik van het appartement

Wij gaan er vanuit dat u ons appartement netjes gebruikt, zodat de volgende gasten er ook met plezier gebruik van kunnen maken.

Roken in het appartement is  niet toegestaan.

Alles is inclusief, dus gas, water, elektriciteit (wij vragen U hier bewust mee om te gaan) en wifi.

Barbecueën met de aanwezige BBQ is toegestaan.(deze dient voor vertrek, schoon achtergelaten te zijn). Eigen BBQ mag natuurlijk ook.

Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden. Verblijf van meer personen in een appartement dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor het appartement geldende maximale aantal, is niet toegestaan zonder onze schriftelijke toestemming.

Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binneninventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten-, is niet toegestaan.

Graag bij vertrek :

 1. De afwas gedaan.
 2. De bedden afgehaald.
 3. De vuilnisbakken geleegd
 4. Het tuinmeubilair en speelgoed op de plaats waar U het aantrof.
 5. Het huis veegschoon achter laten.
 6. Geen etenswaren en andere huishoudelijke artikelen in de kasten achterlaten (deze trekken mogelijk ongedierte aan!)
 7. Eventueel breukwerk en of schade melden bij Rina en/of Mart.
 8. Afwasmachine, koelkast en diepvries leeg achterlaten

De verhuurder heeft het recht om gedurende de verhuurperiode het appartement te controleren en te inspecteren.

Indien huurder, zijn logés of door hem toegelaten bezoeker(s) de verplichtingen uit de spelregels, of de aanwijzingen van de verhuurder of de overheidsvoorschriften  niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de verhuurder niet kan worden gevergd, dat de verhuur wordt voortgezet, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, en de huurder en medehuurders de toegang tot het appartement te ontzeggen, zonder restitutie van huurgelden.

Schade en gebreken

U wordt aangeraden bij aankomst het appartement en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert moet u deze direct aan Rina en/of Mart melden. Indien de schade door uw toedoen is veroorzaakt en/of niet het gevolg is van normaal gebruik of slijtage, brengen wij u de reparatie- of vervangingskosten in rekening.

Toepasselijkheid van de huurvoorwaarden

Indien de huurovereenkomst is ontstaan (dat is het geval zodra wij uw boeking hebben bevestigd; het nemen van een optie valt hier niet onder) gaat u akkoord met de huurvoorwaarden. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode